can dien tu

can dien tu, CAN DIEN TU, CANDIENTU,candientu, can, cân điện tử,Load cell, loadcell,Can Phan Tich, Can Ban, can thuy san, cân thủy sản, cân đếm , can dem, can vang, cân vàng.
 
 Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm  |  Hỗ trợ kỹ thuật  |  Kho hàng  | Chi nhánh  |  Dự án  |  Bảng tin  |   Liên hệ
Công Ty Cân Điện Tử Thịnh Phát Là Bạn Đồng Hành Cùng Các Doanh Nghiệp !!! Hãy Liên Lạc Với Chúng Tôi  0915.999.111
Cân Phân Tích
Cân Thủy Sản
Cân Đếm
Cân Bàn
Cân Thông Dụng
 Cân Treo
Cân Tính Giá

Kho Hàng

Model : trong lượng/ sai số
 AD-2.5Kgx0.5g
AD-5kgx1g
AD-10kgx2g
AD-15Kg x 5g
AD-20 Kg x 5
AD-30Kg x 10g                                                
AP1 -15 Kg x 5g
AP1 -30 Kg x 10g
CS-2.5Kg x 5g
CS-5Kg x 1g
CS-10Kg x 2g
CS-25Kg x 5g
BW-6-15-30Kg/2-5-10g
BW-60-150/20-50g
DB-II 6-15-30Kg/2-5-10g(LCD)
DB-II 6-15-30Kg/2-5-10g(VFD)
DB-II 60 - 150 Kg/10,20g(LCD)
DB-II 60 - 150 Kg/10,20g(VFD)
DB - II 300 x 100g(VFD)
DB - IH 60-150 Kg(VFD)
DB - 1S 60 - 150Kg
DL - 150Kg x 50g
EP F 15Kg x 5g
ER 6,15,30Kg/ 2,5,10g (LCD)
ER 6,15,30Kg/ 2,5,10g (VFD)
ER - POLE DISLAY
TC - 5;10Kg x 0,5;1g
RE - 260 250-500g/0,05, 0,1G
SC - 5 ,10, 25Kg x 1, 2 ,5g
MW - II - 300B x 0.01g
MW - II - 300BR X 0,01g (Include BR)
MW - 120 x 0.01g
MW- II 1200 x 0.1g
MW - II - 3000 x 0.1g
MW - II - 3000BR x 0.1g  (Include BR)
MWP(N) 150g-600g x 0.005g,0.01g
MWP(N) 1500g-3000g x 0.05g,0.1g
MWP(H) 300g-600g x 0.005g,0.01g
MWP(H) 1200g-3000g x 0.02g,0.05g
NC 100-500Kg x 50/200g
THA 100-500Kg x 50g-200g
THA -1T x 500g
THA 2T x 1Kg
THB- 500 x 0.2Kg
THB-1T x0.5Kg
THB-2T x 1Kg
3 THB/5THB x2Kg
THD -1T x0.5Kg
2 THD x 1 Kg
3 THD/ 5THD x 2Kg
10 THD x 5Kg
15 THD x 10Kg (Swivel Hook)
15 THD x 10Kg (Non-Swivel Hook)
20 TDH x 10 Kg (Swivel Hook)
20 TDH x 10 Kg (Non- Swivel Hook )
30 TDH x 20 Kg (Swivel Hook)
30 TDH x 20 Kg (Non- Swivel Hook )
50 TDH x 20 Kg (Swivel Hook)
50 TDH x 20 Kg (Non- Swivel Hook )
CASTON OPTION(TW-100)
RW-5S 5000Kg x2Kg
RW-10S 10 ton x 5Kg
RW-15P(01PLATE)
RW-2601P(INDICATOR)
DUMMY PLATE(1-5 Tons)
DYMMYPLATE(10-15tons)
SW-II 2,5,10,20Kg X 0.2,0.5,1,2g Single(S)
SW-II 2,5,10,20Kg X 0.2,0.5,1,2g Double(D)
SW-IC 2,5,10,20Kg X 0.5,1,2,5g Single(S)
SW-IC 2,5,10,20Kg X 0.5,1,2,5g Double(D)
POSCALE-I  6,15,30Kg/2,5,10g
LP -I 15/30 Kg X 5/10g (Non-Internet Card)
LP -II 15 Kg x2/5g(Non-Internet Card)
LP -II 30 Kg x5/10g(Non-Internet Card)
CUX-220H 220g x 0,001g
CUX -420H 420g x 0,001g
CUX-620H 620g x 0,001g 
CUX-2200H 2200g x 0,01g
CUX-4200H 4200G 0,01g
CUX-6200H 6200g x 0,01g
CAY-120 120g x 0.1mg
CAY-220 220g x 0.1mg
Cân Thủy Sản JZC-WEB (1,5kg/0.05g)
Cân Thủy Sản JZC-WEB (3kg/0.5g)
Cân Thủy Sản JZC-WEB (6kg/1g)
Cân Thủy Sản JZC-WEB (15kg/2g)
Cân Thủy Sản JZC-WEB (30kg/5g)
Cân Đếm JCS-BTSC (3kg/0.1g)
Cân Đếm JCS-BTSC (6kg/0.2g)
Cân Đếm JCS-BTSC (15kg/0.5g)
Cân Đếm JCS-BTSC (30kg/1g)
Cân Treo 500Kg
Cân Treo 1 Tấn
Cân Treo 2 Tấn
Cân Treo 5 Tấn
Cân Treo 10 Tấn
Cân Treo 20Tấn
Cân Treo 30 Tấn
Cân Bàn DIGI691 (150kg/20g)
Cân Bàn DIGI691 (300kg/50g)
Cân Tanita 1140(1kg/1g)
Cân Tanita 1140(2kg/2g)
Cân Tanita 1140(5kg/5g)
Cân Tanita KD200(1kg/1g)
Cân Tanita KD200(2kg/2g)
Cân Tanita KD200(5kg/5g)
Load Cell BCA-30-100Kg
Load Cell BCD-100-150Kg
Load Cell BCD-300Kg
Load Cell BCH-500-2T
Load Cell BCL-10Kg
Load Cell BCL-60-200Kg
Load Cell BSA-500-2T
Load Cell BSA-3-5T
Load Cell BSA-500-2T M
Load Cell BSA -3-5T M
Load Cell HBS-20,50,200Kg
Load Cell HBS-500KG
Load Cell MNC-5T
Load Cell MNC-10T
Load Cell MNC-20T
Load Cell SBA - 100,200,500Kg
Load Cell SBA - 1,2 T
Load Cell DSB 25T
Load Cell WBK-30T
Load Cell BSB 500-2T
Load Cell BSB-3-5T
Load Cell ACB 500kg
Load Cell ACB 1Tấn
Load Cell ACB 2Tấn
Indicator BI 100RB
Indicator CI-1560A
Indicator CI-1500A
Indicator CI-2001A
Indicator CI-2001AS
Indicator CI-8000V
Indicator NT-200A(LED)
Indicator NT-201A(LCD)
Indicator NT - 201S
Indicator NT-501A
Indicator NT-502
Indicator NT-570A
Indicator EXP-2000A
Shinko Vibra DJ300S (300g/0.001g)
Shinko Vibra DJ600S (600g/0.001g)
Shinko Vibra DJ1000TW (1Kg/0.01g)
Shinko Vibra DJ2000TW (2Kg/0.01g)
Shinko Vibra DJ3000TW (3Kg/0.01g)
Shinko Vibra DJ4000TW (4Kg/0.01g)
Shinko Vibra DJ5000TW (5Kg/0.01g)
Shinko Vibra DJ6000TW (6Kg/0.01g)
Shinko Vibra DJ6000E (6Kg/0.1g)
Ohaus SPS202 (200g/0.01g)
Ohaus SPS402 (400g/0.01g)
Ohaus SPS602 (600g/0.01g)
Ohaus SPS201 (200g/0.1g)
Ohaus SPS401 (400g/0.1g)
Ohaus SPS601 (600g/0.1g)
Ohaus PA64 (65g/0.0001g)
Ohaus PA114 (110g/0.0001g)
Ohaus PA214 (210g/0.0001g)
Ohaus PA213 (210g/0.001g)
Ohaus PA413 (410g/0.001g)
Ohaus PA512 (510g/0.01g)
Ohaus PA2102 (2100g/0.01g)
Ohaus PA4102 (4100g/0.01g)
Ohaus PA41021(4100g/0.1g)
Ohaus CL201T (200g/0.1g)
Ohaus CL2000T (2000g/1g)
Ohaus CL5000T (5000g/2g)
Ohaus D31P30BR (30kg/5g)  (305x355)
Ohaus D31P60BR (60kg/10g) (305x355)
Ohaus D31P60BL (60kg/10g) (420x550)
Ohaus D31P150BX (150kg/20g) (420x550)
Ohaus D31P300BX (300kg/50g) (550x650)
KD-TBED-150 (150g/0.005g)
KD-TBED-300 (300g/0.01g)
KD-TBED-600 (600g/0.01g)
KD-TBED-1200 (1200g/0.01g)
KD-TCC-1200 (1200g/0.1g)
KD-TCC-3000 (3000g/0.1g)
MACS-3kg(3kg/0.1g)
MACS-6kg(6kg/0.2g)
MACS-10kg(10kg/1g)
MACS-20kg(20kg/1g)
Cân Clever (500g/0.1g)
Cân Clever (1Kg/0.1g)
Cân Clever (300g/0.01g)
Cân Clever (600g/0.01g)
KD-TAE (3kg/0.2g)
KD-TAE (6kg/0.5g)
KD-TAE (15kg/1g)
KD-TAE (30kg/2g)
KD-TAE (30kg/1g)
ES-H (300g/0.01g)
ES-H (600g/0.01g)
ES-H (6Kg/0.1g)
KD-YC (3Kg/0.1g)
Hợp Nối 4 Loadcell
Hợp Nối 6 Loadcell
Hợp Nối 8 Loadcell
Cân Bàn 150kg/20g UTE
Cân Bàn 300kg/20g UTE
Cân Bàn 500kg/50g UTE
Cân Sàn 1 tấn 1,2m X 1,2m
Cân Sàn 2 tấn 1,2m X 1,2m
Cân Sàn 5 tấn 1,2m X 1,2m
Cân Sàn 2 tấn 1,5m X 1,5m
Cân Sàn 5 tấn 1,5m X 1,5m
Cân Sàn 10 tấn 1,5m X 1,5m
Cân xe tải Xách tay 10 tấn
Cân xe tải Xách tay 15 tấn
Cân xe tải Xách tay 20 tấn
Cân Tiểu lý 500g
Cân Tiểu lý 1Kg
Shimazdu BL 3200HL(3200g/0.01g)
Shimazdu BL 3200H (3200g/0.01g)
Shimazdu BL 2200H (2200g/0.01g)
Shimazdu BL602s (600g/0.01g)
Shimazdu BL302s (300g/0.01g)
Shimazdu AY(120g/0.0001g)
Shimazdu AY(220g/0.0001g)
Cân Tính Giá ACS-D (6Kg/2g)
Cân Tính Giá ACS-D (15Kg/5g)
Cân Tính Giá ACS-D (30Kg/10g)
Máy Đo Độ Ẩm PM 400
Máy Đo Độ Ẩm PM 410
Máy Đo Độ Ẩm PM 600
Đầu Cân YHT3
Đầu Cân XK3190 A17
Đầu Cân XK3190 A15
Đầu Cân XK3190 A12
Đầu Cân XK3190 A10
Đầu Cân XK3190 A7
Đầu Cân XK3190 A9

CAS - DIGI - MY WEING - VMC - AND - METTLER TOLEDO - SHINKO - SHIMADZU - OHAUS

CÁC NHÀ CUNG CẤP

can dien tu, cân điện tử

OHAUS-USA

can dien tu, cân điện tử METTLER TOLEDO

METTLER TOLEDO

can dien tu, cân điện tử TANITA-JAPAN

TANITA-JAPAN

can dien tu, cân điện tử KEDI-TAIWAN

KEDI-TAIWAN

can dien tu, cân điện tử UTE-TAIWAN

UTE-TAIWAN

can dien tu, cân điện tử CAS-KOREA

CAS-KOREA

can